Politică de confidențialitate

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm!

Conținutul acestui site, www.muntzomani.ro, este întocmit în baza noii legislații europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal și are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care să vă ajute să decideți în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastră de prelucrare a anumitor date personale care vă aparțin („Date”), în scopurile și condițiile mai jos prezentate. Prin citirea prezentelor Termene și Condiții se înțelege că ați luat la cunoștință despre drepturile care vă sunt garantate de Lege.

Prelucrarea Datelor se va face de către Asociația   Muntzomani, persoană juridică română, cu sediul în Baia Mare, Str. Macului, Nr. 1B, Ap.12, telefon 0746.219.555, email: contact@muntzomani.ro / muntzomani@gmail.com / vladadrian.roman@gmail.com, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 8890/11.12.2015 a Tribunalului Maramureș, având cod fiscal: 35360711, în calitate de operator, denumită în cele ce urmează ”Asociația ”.

Asociația va prelucra date personale constând în, dar fără a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, pașaportului, numărul procurii după caz, semnătura, adresa de contact, telefon, email, imaginea, puse la dispoziție de persoane fizice sau juridice.

Scopul prelucrării Datelor este generat de activitatea turistică și servicii conexe, voluntariat și activități specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă, publică sau privată, sau orice fel de activitate ce presupune înscrierea prin completarea unui formular cu date personale.

Acestea pot fi:

  • În scopul înregistrării în cadrul unei activități pentru familii, adulți sau copii – prelucrarea de către Asociație a Datelor cu caracter personal se face pentru posibilitatea de a intra în contact cu aceștia și pentru a ține o evidență a celor înscriși, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • În scopul înscrierii ca voluntar al asociației – prelucrarea de către Asociație a Datelor cu caracter personal se face pentru posibilitatea de a intra în contact cu aceștia, pentru a ține o evidență a celor înscriși și pentru a putea realiza documentele de voluntariat necesare, în acord cu legislația privind legea voluntariatului:

www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-78-din-24-iunie-2014-privind-reglementarea-activit-ii-de-voluntariat-n-rom-nia-emitent-parlamentul-159292.html

  • În scopul Comunicării Comerciale – prelucrarea de către Asociație a Datelor cu caracter personal se face pentru a prezenta evenimente / oferte / activități / servicii ale asociației, în urma colectării și prelucrării datelor personale în cadrul unei înscrieri anterioare la activitățile asociației.

Datele cu caracter personal pot fi transferate doar cu acordul dumneavoastră. Datele vor fi stocate/arhivate de către Asociație 5 ani de zile, după care în lipsa unei noi relații contractuale, sau de orice natură, acestea vor fi distruse.

Drepturile Dumneavoastră

Vă informăm că aveți, cumulat, următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră și Asociație:

Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimțământul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul de a se opune prelucrării, Dreptul de a depune o plângere la Asociație s-au la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 – 30, Sector 1, cod postal 010336, București, România : http://www.dataprotection.ro/

Important:

În cazul în care, în vederea încheierii unei relații contractuale, sau de orice natură, cu Asociația Muntzomani, ne transmiteți și datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective și să obțineți acordul acesteia în cazurile aplicate, în termen de maxim 1(una) lună de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteți contacta Asociația Muntzomani prin intermediul următoarelor modalități: (1) trimiterea unei cereri scrise datate și semnate la adresa sediului social, (2) la adresa de e-mail: contact@muntzomani.ro /muntzomani@gmail.com / vladadrian.roman@gmail.com.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lămuriri, informații, precum și solicitări în legătură cu exercitarea drepturilor menționate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR!

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente al Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga în siguranțăpe internet. Dezactivarea lor, sau refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Cookie-urile pot fi clasificate drept “esențiale” (necesare funcționării site-ului) sau “neesențiale” (necesare analizarii comportamentul pe un site web, cookie-uri „analitice” sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame). Cookie-uri mai pot fi clasificate ca fiind de sesiune (rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis) si persistente (expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web). Cookie-urile pe care le folosim pe www.muntzomani.ro sunt doar de sesiune. Pe site-ul nostru, aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți:

  • Google Adsense: este o rețea de publicitate, cookies sunt folosite pentru a plasa reclame relevante pe acest site
  • Facebook : pentru funcții de comunicare socială, cum ar fi buton de like și share Facebook sau comentarii prin intermediul Facebook

Site-ul nostru folosește tipurile de cookie-uri descrise mai sus. Informații adiționale despre cookie-uri se găsesc și la accesarea următorului site web: www.allaboutcookies.org.

Cookie-urile în sine nu solicită informații directe cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Cookie-urile nu sunt viruși, deci nu se pot duplica pentru a rula sau replica din nou.

RECOMANDĂRI

Asociația Muntzomani recomandă tuturor celor ce vor să intre în orice fel de relație contractuală cu aceasta și înainte de completarea oricărui formular de pe site-ul www.muntzomani.ro, să citească cu atenție respectivele Termene și condiții și, unde e cazul, să consulte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare sau efecte de asemenea natură.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cu cine partajăm datele tale

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

 

ASOCIAȚIA   MUNTZOMANI,

Prin Consiliul Director:

Maria Raluca BRÂNZEI – Vicepreședinte

Mirabela LOBONȚIU – ROMAN  – Vicepreședinte

Vlad Adrian ROMAN – Președinte

Baia Mare 05.06.2018